ผลงานของเรา

Emboss / Deboss

เป็นการกดทับพื้นผิวกระดาษในบริเวณที่ต้องการให้เกิดมิติโดยใช้แม่พิมพ์ แบ่งเป็น การกดผิวกระดาษให้นูนขึ้นมา เรียกว่า “ปั๊มนูน (Embossing)” และการกดผิวกระดาษให้จมลึกลงไป เรียกว่า “ปั๊มจม (Debossing)” สร้างให้เกิดลวดลายบนชิ้นงาน
Panus Greeting Card
Spot Colour Printing
Panus Greeting Card
เทคนิคที่ใช้ Hot Stamping Foil, Emboss / Deboss, Offset Printing,
Magnetolabs
Spot Colour Printing
Magnetolabs
เทคนิคที่ใช้ Emboss / Deboss, Offset Printing,
Wedding card Vorapin & Chanchai
Spot Colour Printing
Wedding card Vorapin & Chanchai
เทคนิคที่ใช้ Hot Stamping Foil, Emboss / Deboss, Die-cutting, Offset Printing,
Renee & Kitisak
Renee & Kitisak
เทคนิคที่ใช้ Hot Stamping Foil, Emboss / Deboss, Die-cutting, Offset Printing,

สั่งพิมพ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

     
                 
     
logo
|