OUR WORK

Offset-printing

เป็นงานพิมพ์ 4 สี (CMYK) และสีพิเศษ (Spot Colour) ด้วยระบบ Offset ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง ชัดเจน สวยงาม นอกจากนี้เรายังสามารถพิมพ์แม่แบบสำหรับนำไปใช้ในงานพิมพ์ผ้าต่างๆ ด้วยหมึก Sublimation หรือหมึกที่ใช้ในการพิมพ์ด้วยการถ่ายโอนความร้อนได้ (Heat Transfer Ink) ลงบนกระดาษ Heat Transfer ขนาด 25 x 37 นิ้ว เพื่อส่งให้ลูกค้านำไปใช้ในการรีดลวดลายลงไปบนผ้า Polyester หรือผ้าสังเคราะห์ทุกประเภทต่อไปได้

Get More Information

     
                 
     
logo
|